جشن نوروزی کانون دو شنبه ۲۱ مارس ۲۰۲۲ برابر با اول فروردین ۱۴۰۱- با همکاری هنرمندان منطقه واشینگتن

دو شنبه ۲۱ مارس ۲۰۲۲- برنامه جشن نوروز از طریق مجازی- با همکاری هنرمندان منطقه واشینگتن: علی بلوریان، بهمن، پروانه و شاهنامه خوانی خانم ترانه برومند

     
kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, March 21, 2022 Time: 7:30 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982