ویدئوی سخنرانی حامد فرمند- جایگاه کودکان در جنبش دادخواهی – ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱- کانون دوستداران فرهنگ ایران