کارگاه روابط عمومی کانون- سخنران: خانم گلاره بصیری- موضوع سخنرانی: تاب آوری اجتماعی- چهار شنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱- ساعت ۷:۳۰ به وقت واشنگتن

کارگاه روابط عمومی کانون دوستداران فرهنگ ایران- چهار شنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱- ساعت ۷:۳۰ به وقت واشنگتن

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Wednesday, November 10, 2021 Time: 7:30PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982
For security reasons, and to avoid hacking by intruders, your connections should show your name to be allowed to access the meeting. Generic name like iPhone, Galaxy , unfamiliar names and so on ….. will not be allowed to enter the meeting

گلاره بصیری

گلاره بصیری مدد کار اجتماعی , مشاور گزینه , مشاور بیماری اعتیاد برای خانواده ها و مربی زندگی هستم.تحصیلاتم در ایران و در امریکا در کالج  ویرجنیا شمالی و در دانشگاه کاتولیک در واشنگتون بوده  .تسهیلگر دوره های تاب آوری اجتماعی و دوره های مرکز پزشگی ذهن و بدن هستم .سالیان زیادی با همکارانم از طریق  شورای مددکاران برون مرزی به جامه ایرانی خدمت میکردیم و حال نیز از طریق سازمان غیر انتفاعی ابتکار در آموزش حمایت روانی اجتماعی فعال هستم.۲۳ سال است که برنامه رادیویی را با همکارانم سودابه چمن آرا و الهه سالور پای گذاری کردیم و هنوز این برنامه محلی ادامه دارد.در حال حاضر بیشتر تمرکزم بر سالمندان و مشاوره به خانواده های آنها است برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان و مراقبین آنها.