فراز و فرود رضا شاه- محمد امینی- برنامهٔ دوشنبه ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱

برنامه دوشنبه ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱
موضوع سخنرانی: فراز و فرود رضا شاه- محمد امینی
ساعت ۷ به وقت واشینگتن

kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, September 20, 2021 Time: 7:00 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 198
2

محمد امینی

محمد امینی پژوهشگر تاریخ ایران فرزند زنده یاد نصرت الله امینی وکیل دکتر محمد مصدق میباشد.
محمد امینی که در جنبش دانشجویی خارج از کشور فعالیت داشت، یک سال قبل از انقلاب پنجاه وهفت  به ایران بازگشت واز جمله با شرکت در شورای سردبیری روزنامه ندای آزادی به فعالیت های فرهنگی وسیاسی خود ادامه داد.
درهمین زمان ایشان نخستین کار پژوهشی خود را تحت عنوان روحانیت میراثی ازقرون وسطا رابا نام مستعار م.الف.امید منتشر کرد.
پس از بازگشت از ایران آقای محمد امینی با پشتکار فراوان پژوهشی خود توانست کتاب های تاریخی ارزنده ای را تالیف کند که برخی از آنها عبارتند از:
ویرایش وحاشیه نویسی بر شیعی گری و صوفی گری احمد کسروی، فدائیان اسلام وسودای حکومت دینی، سوداگری با تاریخ ، زندگی و زمانه احمد کسروی، سرگذشت زبان فارسی، تاریخ حجاب وبی حجابی درایران
آقای محمد امینی دربیش از دویست برنامه رادیویی وصدها مصاحبه تلویزیونی با زنده یاد حسین مهری انجام داد و تزدیک به هفت شال دو برنامه از تلویزیون اندیشه پخش می کرد.
برنامه‌های هفتگی ایشان در کلاب هوس «آیا کارزار روشنگری در ایران اینک آغاز شده؟» آدینه دوم مهرماه، ساعت ۹
شب ایران

همچنین در تلگرام گفتار و نوشتارهای محمد امینی پیرامون تاریخ، سیاست و جامعه:
یک کلمه محمد امینی
@Amini_Yek_kalameh