کارگاه مشترک روابط عمومی کانون- موضوع: افسردگی در بین مهاجرین- فریفته امام قرشی- چهار شنبه ۸ سپتامبر ۲۰۲۱

فریفته امام قرشی
kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Wednesday, September 8, 2021 Time: 8:00 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

شرح مختصری از بیوگرافی خانم فریفته امام قرشی اززبان خودشان:

خیلی سالها پیش در محله قدیمی تهران سرچشمه به دنیا آمدم، پس از پایان دوره ابتدایی در هوای فرح بخش کوهستان و با مردم با صفای روستاییان ده نیاوران رشد کردم.
در سال 1977 اخذ فوق لیسانس روانکاوی و 1978 اخذ مدرک تاییدیه و اجازه کار در تامین اجتماعی welfare ، آموزش و بهداشت از اداره مرکزی واقع در واشنگتن DC  را گرفتم.
در دهه 80 در ایران با شرایط پر استرس اجتماعی و وحشت جنگ و کشتار بی رویه خلخالی و لاجوردی،برای بهداری اداره مخابرات ایران کار کردم، و به کار خصوصی نیز مشغول بودم ،افرادی که عزیزی را در زندان سیاسی،در جبهه جنگ یا اسیر دشمن داشتند،با افرادی کار کردم که دچار ترس و وحشت دستگیری، از دست دادن مال داشتند با افرادی که زن و دختر خود را آزار میدادند و از حکومت ترسی نداشتند،با افرادی کار کردم که از خط جبهه به شهر های دیگر کوچ کرده بودند یا پناه آورده بودند و مردم آن شهر ها آنان را نمی پذیرفتند و برای روزی خود مجبور به کار خلاف شده بودند و نفرت و خشم به هم وطن داشتند، من در این ده سال فولاد آب دیده شده بودم.
در سال 1990 به کانادا کوچ کردم و در اداره خدماتی به تازه واردین،صدمه دیدگان از زندانهای سیاسی(شکنجه).صدمات جنسی و تجاوز و یا صدمه و ترس از افراد قلدر و ظالم خانواده مشغول به کار بودم کم کم به درمان  PTSD علاقمند شدم و یک دوره یکساله در کالج جورج براون تورنتو در سال 2000 دیپلم گرفتم و پس ازآن به طور خصوصی با افراد وحشت زده شروع به کار کردم.
در سال 2012 پس از بازنشستگی به هوای گرم ویرجینیا پناه آوردم . یکسال ؛  هفته ای یکروز با Fairfax county  مشاور گروه درمانی جهت خشم زدایی و یکسال و نیم برای زندان به زندانیانی که طی 2 سال آزاد شدند تدریس روان سالم و روش زندگی کردم و همچنان به کار با افراد مختلف بطور خصوصی ادامه دادم ، از دادگاه،افسران پلیس،دکتران خانواده ،روانشناسان و متخصصین اعصاب مراجعه می گیرم.
خیلی ها مرا از این طریق میشناسند:
 Psychology today
American psychological Association
Advanced psycho therapies associatioد