سخنرانی دوشنبه ۱۶ اوت ۲۰۲۱- علی سجادی

موضوع سخنرانی:  اشغال نظامی ایران در تابستان ۱۳۲۰

علی سجادی

علی سجّادی روزنامه نگار مقیم شهر واشنگتن  است،  از سال 1980 با نشريات ايرانشهر واشنگتن، پَر، ایران شناسی، و علم و جامعه همکاری کرده. چندین سال دبیر خبر در رادیو فردا – واشنگتن، و سردبیر بخش فارسی صدای امریکا بوده است. علی سجادی در چهل سال اخیر مقالات و کتابهایی در زمینۀ مسائل فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، و سیاسی ایران منتشر کرده است. از جمله:  

  • آتش سوزی سینما رکس، آغاز وحشت بزرگ چهل ساله، سال  2018  
  • غروب صادق (به همراه یادداشتهای صادق قطب زاده در سفر عراق)، سال 2017  
  • اوراق کبود گزارشی از 20 کتاب در باب ایران معاصر، سال 2016  
  • زبان شعر در زمان اعتراض با همکاری هادی بهار، سال 2020  
  • جلد نخست ملی شدن صنایع نفت بر اساس مذاکرات مجلس شورای ملی، سال 2020

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, August 16, 2021 Time: 7:00 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982

For security reasons, and to avoid hacking by intruders, your connections should show your name to be allowed to access the meeting۰
Generic name like Iphone, Galaxy, unfamiliar names and so on….will not be allowed to enter the meeting۰