برنامه دوشنبه۱۲ جولای ۲۰۲۱ – نافرمانی مدنی – دکتر نیره انصاری

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Date: Monday, July 12, 2021
Time: 7:00 PM EST(USA & Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: kanoon

For security reasons, and to avoid hacking by intruders, your connections should show your name to be allowed to access the meeting.
Generic name like Iphone, Galaxy , unfamiliar names and so on ….. will not be allowed to enter the meeting.
7:00-7:30 Virtual Socialization دیدار یاران
7:30-7:40 Welcome & Future Programs خوشآمد گویی و اعلام برنامه های آینده
7:40-8:30 Guest speaker’s speechسخنرانی میهمان کانون
8:30-8:45 Break انتراکت
8:45-9:45 Q & A and comments پرسش و پاسخ و اظهار نظر
9:45-10:00 Good bye and the end of program بدرود وپایان برنامه

دکتر نیره انصاری

حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، کوشنده حقوق بشر

نویسنده، عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن جهانی قلم- پن

مولف کتاب:- زن، هویت سوخته – که در سال دوهزار وهیجده توسط هیئت داواران کمیته فرهنگی سوئد، بدلیل اهمیت و دفاع از حقوق زنان به عنوان اثری نمونه معرفی و در کتابخانه های مهم ازجمله کتابخانه سلطنتی سوئد موجود است

همچنین مولف کتاب: – برزخ جدایی- که در نوامبر دوهزار وبیست طبع و نشر آن انجام یافت، اثری است حقوقی/تخصصی و تطبیقی درخصوص وضعیت حقوقی، احتماعی و اقتصادی زنان و کودکان پس از طلاق در خاورمیانه، اروپا و مقایسه قوانین سوئد و ایران در این باره

و نیز نویسنده بیش از هزاران مقاله حقوقی و تخصصی که در سایت های معتبر موجود است

عضو هیئت تحریریه مجله حقوقی/تخصصی – حقوق ما – که تحت نظارت سازمان حقوق بشر است

تدوین کننده پیش نویس پیشنهادی – قانون اساسی ایران آینده-  در آپریل دوهزار وهیجده که در سایت حقوقی جی هانون دات ارگ  و سایت شخصی – قانون اساسی ایران آینده- و نیز در سیستم گوگل  به ثبت رسیده است

و مشاور حقوقی بنیاد میراث پاسارگاد