برنامه دوشنبه ۲۴ می ۲۰۲۱ – تغییرات سیاسی در رابطه ایران و امریکا و تاثیر احتمالی آن – دکتر علی اکبر مهدی

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Time: May 24, 2021 07:00 PM Eastern Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: kanoon

For security reasons, and to avoid hacking by intruders, your connections should show your name to be allowed to access the meeting.
Generic name like Iphone, Galaxy , unfamiliar names and so on ….. will not be allowed to enter the meeting.
7:00-7:30 Virtual Socialization دیدار یاران
7:30-7:40 Welcome & Future Programs خوشآمد گویی و اعلام برنامه های آینده
7:40-8:30 Guest speaker’s speechسخنرانی میهمان کانون
8:30-8:45 Break انتراکت
8:45-9:45 Q & A and comments پرسش و پاسخ و اظهار نظر
9:45-10:00 Good bye and the end of program بدرود وپایان برنامه

دکتر علی اکبر مهدی استاد جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورثریج  و بازنشسته  از دانشگاه وزلیین اوهایو است·  او به عنوان تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه حضور فعالی در انجمن های تحقیقاتی مربوط به ایران و خاورمیانه  و در رسانه های فارسی و انگلیسی زبان دارد·  او در گذشته  مدیریت مركز تحلیل و پژوهش در مورد ایران، ریاست انجمن جامعه شناسی میشیگان، عضویت و سردبیری چندین نشریه دانشگاهی را داشته و نویسنده کتابهای “نوجوانان در خاورمیانه،”  “جامعه شناسی خانواده ایرانی” (مشترك با ع. لهسایی زاده)، ” “فرهنگ ایرانی، جامعه مدنی، و دغدغه دموکراسی”، “سنتها و فرهنگ های ایران” (مشترك با ا. دانیال)، “الگوها و آموزه های تدریس توسعه”، و تعداد زیادی نقد كتاب و مقالات  تحقیقی و تفسیری به زبانهای فارسی و انگلیسی می باشد