به دلیل مشکل فنی اتصال به زوم این برنامه اجرا نگردید- دوشنبه ۲۶ اپریل ۲۰۲۱- فلسفه در تکوین نظر واشاره به ارای کانت به مسئله بندگی اختیاری – دکتر قربان عباسی

به دلیل مشکل فنی اتصال به زوم این برنامه اجرا نگردید

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Time: April 26, 2021 07:00 PM Eastern Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: kanoon

For security reasons, and to avoid hacking by intruders, your connections should show your name to be allowed to access the meeting.
Generic name like Iphone, Galaxy , unfamiliar names and so on ….. will not be allowed to enter the meeting.
7:00-7:30 Virtual Socialization دیدار یاران
7:30-7:40 Welcome & Future Programs خوشآمد گویی و اعلام برنامه های آینده
7:40-8:30 Guest speaker’s speechسخنرانی میهمان کانون
8:30-8:45 Break انتراکت

دکتر قربان عباسی مترجم و نویسنده مقالات و کتاب های متعددی میباشد. در دوران دکترا؍ ایشان مقالات زیادی را ترجمه که از ان جمله

شرح آرای هانا آرنت؍ جنبش های دهققانی قرن بیستم و جامعه شناسی و ادبیات از دید توماس مان میبا شند

دکتر عباسی مصاحبه های متعددی در سطح ملی و بین المللی داشته که از ان جمله میتوان به گفتگو ایشان با دکتر ریچارد بورک  مدیر مطالعات تاریخ اندیشه سیاسی کمبریج اشاره کرد.

نوشته های ایشان عبارتند

تصویر ترک ها در ادبیات و سینمای غرب

ناسیونالیسم؍ منازعات قومی و عقلانیت

ایشان در حال حاضر مشغول انتشار کتابی در حدود پانصد صفحه در باب شیوه های گذار به دمکراسی با تاکید بر الگوی  امریکای لاتین و اروپای شرقی و غرب میباشد