برنامه یکشنبه ۱۸ اپریل ۲۰۲۱ ساعت ۲ بعداز ظهر- حسن داعی – رشد گرایشات راست افراطی و نژاد پرستانه در فضای سیاسی ایران

حسن داعی
موضوع سخنرانی: رشد گرایشات راست افراطی و نژاد پرستانه در فضای سیاسی ایران
۲۰۲۱  یکشنبه ۱۸ اپریل

Zoom ID: 703 202 1357
passcode: 123

یکشنبه ۱۸ اپریل، ساعت ۲ بعد از ظهر 

حسن داعی نویسنده و پژوهشگر مسائل ایران، تحصیلکرده دانشگاه پلی تکنیک تهران است و از فعالین دانشجوئی قبل و بعد از انقلاب در این دانشگاه بود

با شروع سرکوب و کشتار مخالفان در آغاز دهه شصت، داعی از کشور خارج و به فرانسه رفت و در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران و زندانیان سیاسی فعالیت میکرد

پس از مهاجرت به آمریکا، پژوهش و فعالیت هایش را در زمینه روابط ایران و آمریکا متمرکز کرد و گزارشات خود در مورد شبکه لابی رژیم ایران را در نشریات فارسی و انگلیسی منتشر کرد

داعی در سالهای گذشته در مورد تروریسم و فعالیت های سپاه قدس و میلیشیاهای وابسته به آن، شبکه پولشویی رژیم در خارج از کشور و همچنین صدور بنیادگرایی اسلامی توسط رژیم مثل جامعه المطصفی و شبکه مدارس و مساجد وابسته به رژیم در سراسر جهان تحقیق و گزارشات زیادی منتشر کرده است