برنامه دوشنبه ۵ آپریل ۲۰۲۱ – جنبشهای اعتراضی در خاورمیانه – شادیار عمرانی

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Time: April 5,, 2021 07:00 PM Eastern Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: kanoon

For security reasons, and to avoid hacking by intruders, your connections should show your name to be allowed to access the meeting.
Generic name like Iphone, Galaxy , unfamiliar names and so on ….. will not be allowed to enter the meeting.
7:00-7:30 Virtual Socialization دیدار یاران
7:30-7:40 Welcome & Future Programs خوشآمد گویی و اعلام برنامه های آینده
7:40-8:30 Guest speaker’s speechسخنرانی میهمان کانون
8:30-8:45 Break انتراکت

موضوع: جنبشهای اعتراضی در خاورمیانه سخنران : شادیار عمرانی

کارشناس ارشد علوم میان رشته ای (جامعه شناسی فرهنگ و جغرافیای انسانی) از دانشگاه واشنگتن

روزنامه نگار، پژوهشگر و شاعر و نیز فعال حقوق زنان و اقلیتهای اجتماعی

از اعضای بنیانگذار شبکه مردان علیه خشونت ناموسی

از اعضای انجمن قلم ایران در تبعید و کانون نویسندگان ایران در تبعید

عضو انجمن جغرافیدانان آمریکا

عضو انجمن مطالعات خاورمیانه

عضو انجمن مطالعات میان رشته ای

عضو انجمن ملی مطالعات زنان (آمریکا)

حیطه تخصصی من خاورمیانه، جنبشهای خاورمیانه، مهاجرتها، تشکیل جوامع قومی و ژئوپولتیک در خاورمیانه به خصوص در لبنان، ایران، عراق و یمن است. من خودم را بلک فمینیست و اکتیویست آکادمیسین معرفی می کنم که با لنز پسا استعماری، ابولیشن (براندازی) و اینترسکشنال (میان برشی) آکادمیا را در خدمت جنبشهای مدنی و زیرساختی جامعه ملزم می دانم. تمام تحقیقات و فعالیتهای روزنامه نگاری ام همواره پلی بوده بین حضور سازمانده و راهبر شبکه ای در جامعه و تولید دانش و تحقیقات در سطح آکادمیک

در این سخنرانی به جنبشهای اخیر در سه کشور ایران (جنبش دی ماه و آبان ماه)، عراق (جنبش نان) و لبنان ( جنبش محیط زیست _ علیه سیاستهای دفع زباله و قیام پسا انفجار تابستان 2020) می پردازم. خاستگاههای متفاوت هر یک و شباهتهای ساختاری آنها را تشریح می کنم و در نهایت نقش تشکلات مدنی و چشم اندازهای آنها را بیان خواهم کرد