برنامه دوشنبه ۲۹ مارس ۲۰۲۱ – نقش زنان داستان نویس در تحولات داستان مدرن فارسی – دکتر ماندانا زندیان

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Time: March 29, 2021 07:00 PM Eastern Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: kanoon

For security reasons, and to avoid hacking by intruders, your connections should show your name to be allowed to access the meeting.
Generic name like Iphone, Galaxy , unfamiliar names and so on ….. will not be allowed to enter the meeting.
7:00-7:30 Virtual Socialization دیدار یاران
7:30-7:40 Welcome & Future Programs خوشآمد گویی و اعلام برنامه های آینده
7:40-8:30 Guest speaker’s speechسخنرانی میهمان کانون
8:30-8:45 Break انتراکت
8:45-9:45 Questions, comments and answers پرسش ، نظر دهی و پاسخ
9:45-10:00 Good bye and the end of program بدرود وپایان برنامه

موضوع : نقش زنان داستان نویس در تحولات داستان مدرن فارسی

سخنران : دکتر ماندانا زندیان

ماندانا زندیان، شاعر، نویسنده و پزشک، از اعضای کادر پزشکان پژوهشگر در بیمارستان ،سیدر-ساینای ،  لس آنجلس است، و در حال حاضر به تحقیق بر روی انواع سرطانهای تهاجمی پیشرفته مشغول است. همچنین عضو هیات تحریریه فصلنامه ره آورد است و پیشینه یازده سال تهیه و اجرای بخش شعر برنامه رادیویی هفتگی هما سرشار را در لس آنجلس در کارنامه خود دارد

آثار منتشر شده

هفت مجموعه شعر با عناوین »نگاه آبی«(نشر پژوهه/ ایران)، »هزارتوی سکوت «(نشر پژوهه /* ایران)، »وضعیت قرمز (انتشارات شركت كتاب لس آنجلس )» در قلب من درختیست « (انتشارات شركت كتاب لس آنجلس) » چشمی خاک، چشمی دريا« (نشر ناكجا / پاریس)، »ما خورشید سایه های خویشیم « (انتشارات اچ اند اس لندن)، و صدای سایه های هم بودیم« (انتشارات شركت كتاب، لس آنجلس)

احسان یارشاطر در گفتگو با ماندانا زنديان« (روایت زندگی احسان یارشاطر در قالب یک «  گفت وگو)، همراه با گزیدهای از مقاله های یارشاطر

 امید و آزادی (روایت زندگی حرفهای ایرج گرگین در قالب یک گفت وگو، همراه با گزیدهای از«  مقاله های گرگین

بازخوانی ده شب « (مجموعهای از مصاحبه ها با شاعران و نویسندگان، پیرامون ده شب شعر« انستیتو گوته در تهران

 نوشتن مقدمه، بیوگرافی و بررسی آثار نقاشی حسام ابریشمی (نقاش) در کتاب اکسپرشن او لاو

جمع آوری ترانه های زویا زاکاریان و چاپ گزینه ای از آن آثار با نظارت شاعر در دفتری به نام »» طلوع از مغرب

گزیده ای از اشعار عاشقانه ماندانا در سال ۲۰۱۴ میلادی توسط  دکتر احمد کریمی حکاک به زبان انگلیسی ترجمه و در مجموعه ای با عنوان

Selected Love Poems of

An Eyeful of Earth, An Eyeful of Ocean: Mandana Zandian

منتشر شده است

گردآوری و ویرایش کتاب » شاعر نقره ای« اثر هوشنگ توزيع ) متن نمایش » شاعر نقره ای « همراه با . چهارده نقد و مصاحبه درباره نمایش از تازه ترین اثر منتشر شده از زندیان است