برنامه دوشنبه ۱۵ فوریه ۲۰۲۱ – در باره چگونگی انقلاب ۵۷ و تاثیر روند آن در جامعه – محمد امینی

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Time: Feb 15, 2021 07:00 PM Eastern Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09

Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: kanoon

موضوع:  در باره چگونگی انقلاب ۵۷ و تاثیر روند آن در جامعه

سخنران: محمد امینی

محمد امینی پژوهشگر تاریخ ایران فرزند زنده یاد نصرت اله امینی وکیل دکتر محمد مصدق میباشد

محمد امینی که از فعالین با سابقه کنفدراسیون جهانی بود یک سال قبل از انقلاب پنجاه وهفت به ایران بازگشت وبه عضویت شورای سردبیری روزنامه ندای آزادی در آمد و به فعالیت های فرهنگی وسیاسی خود ادامه داد

درهمین زمان ایشان نخستین کار پژوهشی خود را تحت عنوان روحانیت میراثی ازقرون وسطا رابا نام مستعار م.الف.امید منتشر کرد

پس از بازگشت از ایران جناب محمد امینی با پشتکار فراوان پژوهشی خود توانست کتاب های تاریخی ارزنده ایی را تالیف کند که برخی از آنها عبارتند

ویرایش وحاشیه نویسی بر شیعی گری صوفی گری احمد کسروی، فدائیان اسلام وسودای حکومت دینی، سوداگری با تاریخ ، زندگینامه زنده یاد احمد کسروی، سرگذشت زبان فارسی، تاریخ حجاب وبی حجابی درایران و بغرنجی های قومی و ملی در ایران است

جناب محمد امینی دربیش از دویست برنامه رادیویی وصدها مصاحبه تلویزیونی با زنده یاد حسین مهری شرکت وهم اکنون به برنامه های تلویزیونی خود همچنان ادامه میدهد