برنامه دوشنبه ۴ ژانویه ۲۰۲۱ – دکتر محمد اقتداری – اروپا در قرون وسطی

موضوع : اروپا در قرون وسطی

سخنران : دکتر محمد اقتداری

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09

Meeting ID: 703 202 1982 Passcode: kanoon

7:00-7:30    Virtual Socialization   دیدار یاران

7:30-7:40    Welcome & Future Programs خوشآمد گویی و اعلام برنامه های آینده 

7:40-8:30    Guest speaker’s speechسخنرانی مهمان کانون 

8:30-8:45     Break   انتراکت

8:45-9:45     Questions, comments and answers پرسش ، نظر دهی و پاسخ   

9:45-10:00   Good bye and the end of program بدرود وپایان برنامه   

پایه گزار و اولین دبیر تشکیلات سازمان دانشجویان واشنگتن در بهار ۱۹۶۱

دبیر تشکیلات سازمان دانشجویان آمریک در منطقه شرق آمریکا سال ۱۹۶۲-۱۹۶۳

یکی از پایه گذاران اولین خانه ایران واشنگتن در سال ۱۹۶۴

پایه گزار موسسه مطبوعاتی آسیا در سال ۱۹۷۱

انتشار مجله همت

عضو مجله انگلیسی زبان ریپه که باسر دبیری تاماس ریکس انتشار میافت  

از پایه گزاران کمیته دفاع از حقوق دموکراتیک مردم ایران

از پایه گزاران نهاد سیرا

پایه گزار جبهه ملی ایران در منطقه واشنگتن

یکی از پایه گزاران کانون دوستداران فرهنگ ایران

نویسنده مقالات اقتصادی اجتماعی و تاریخی در نشریات مختلف

سخنرانی در نهادهای مختلف در این سالهای طولانی که تعدادشان به بیش از صدها میرسد منجمله در دانشگاه های مختلف آمریکا و همچنین درشیرازو گرگان و اصفهان با حضور هزاران نفر شنونده 

از ژانویه سال ۱۹۶۰ به آمریکا آمدم و دارای دکترا در رشته اقتصاد بین الملل و بانکی هستم

Farshid Moghimi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: اروپا در قرون وسطی – دکتر محمد اقتداری
Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09

Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: kanoon

One tap mobile
+13017158592,,7032021982#,,,,*963544# US (Washington D.C)
+13126266799,,7032021982#,,,,*963544# US (Chicago)

Dial by your location
+1 301 715 8592 US (Washington D.C)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 346 248 7799 US (Houston)
Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: 963544
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/keHnVNi4PE