برنامه دوشنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۲۰ – جنبش کارگری … حمید آصفی

موضوع : جنبش کارگری و وضعیت معیشتی کارگران در ایران

سخنران : حمید آصفی

Zoom Info. Meeting ID: 703 202 1982  Passcode: kanoon

7:00-7:30    Virtual Socialization   دیدار یاران

7:30-7:40    Welcome & Future Programs خوشآمد گویی و اعلام برنامه های آینده 

7:40-8:30    Guest speaker’s speechسخنرانی مهمان کانون 

8:30-8:45     Break   انتراکت

8:45-9:45     Questions, comments and answers پرسش ، نظر دهی و پاسخ   

9:45-10:00   Good bye and the end of program بدرود وپایان برنامه   

      حمید آصفی متولد اندیمشک خوزستان میباشد

از بدو پیروزی انقلاب با جریانات چپ مذهبی نوگرا فعالیت سیاسی داشته و در دهه شصت چندین بار بازداشت و ‌زندانی شده است .بازداشت وزندانی ایشان همچنین در دهه هفتاد؍ هشتاد و نود نیز ادامه داشته است . در  حوزه نظری نگاهش به مذهب نگاهی سکولار و مذهب را امر خصوصی میشناسد واز دهه شصت ببعد به جدایی کامل دین وحکومت عمیقا اعتقاد پیدا کرده است . حمید آصفی روزنامه نگار ، نویسنده وپژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه وفعال  سیاسی میباشد 

Farshid Moghimi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: جنبش کارگری و وضعیت معیشتی کارگران در ایران – حمید آصفی
Time: Dec 28, 2020 07:00 PM Eastern Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09

Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: kanoon
One tap mobile
+13017158592,,7032021982#,,,,,,0#,,963544# US (Washington D.C)
+13126266799,,7032021982#,,,,,,0#,,963544# US (Chicago)

Dial by your location
+1 301 715 8592 US (Washington D.C)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 346 248 7799 US (Houston)
Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: 963544
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/keHnVNi4PE