برنامه دوشنبه ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰ – استقلال اخلاق از دین- دکتر آرش نراقی

موضوع: استقلال اخلاق از دین

Starts at 7:30 pm                                    سختران : دکتر آرش نراقی

Zoom info. – Meeting ID: 703 202 1982  Passcode: kanoon

7:00-7:30    Virtual Socialization   دیدار یاران

7:30-7:40    Welcome & Future Programs خوشآمد گویی و اعلام برنامه های آینده 

7:40-8:30    Guest speaker’s speechسخنرانی مهمان کانون 

8:30-8:45     Break   انتراکت

8:45-9:45     Questions, comments and answers پرسش ، نظر دهی و پاسخ   

9:45-10:00   Good bye and the end of program بدرود وپایان برنامه   

آرش نراقی درجه دکترای داروسازی را در سال ١٩٩١ از دانشگاه تهران، و درجه دکترای  فلسفه – با گرایش اخلاق فلسفه دین –  را در سال ۲۰۰۸ از دانشکاه کالیفرنیا، سانتاباربا را دریافت کرد

برخی از تألیفات او عبارتند از

 ۱. ​اخلاق حقوق بشر – نشر نگاه معاصر ، ١٣٨۹ 

۲. ​آینه جان: مقالاتی درباره احوال و اندیشه های مولانا جلال الّدین بلخی – نشر نگاه معاص

ر، ١٣٨٩ 

۳. ​حدیث حاضر و غایب: مقالاتی درباب الهیات غیبت – نشر نگاه معاصر، ١٣٩٠

۴. ​مدارا و مدنیت (مقالاتی درباب اخلاق اجتماعی) – نشر نگاه معاصر ١٣٩٢ 

۵. ​سنت و افقهای گشوده – نشر نگاه معاصر، ١٣٩۵

۶. درباره عشق [ترجمه مقالاتی فلسفی درباره عشق]- نشر نی ١٣٩٠

آرش نراقی در حال حاضر دانشیار فلسفه دین و اخلاق  در کالج موراوین در پنسیلوانیاست Farshid Moghimi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: استقلال اخلاق از دین – دکتر آرش نراقی
Time: Dec 14, 2020 07:00 PM Eastern Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09

Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: kanoon
One tap mobile
+13017158592,,7032021982#,,,,,,0#,,963544# US (Washington D.C)
+13126266799,,7032021982#,,,,,,0#,,963544# US (Chicago)

Dial by your location
+1 301 715 8592 US (Washington D.C)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 346 248 7799 US (Houston)
Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: 963544
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/keHnVNi4PE