گزارش میان دوره ای هیئت مدیره کانون به مجمع عمومی- ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰

موضوع : گزارش میان دوره ای هیئت مدیره کانون به مجمع عمومی

سخنرانان: هیئت مدیره کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن و حومه

تاریخ : ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰ ساعت پنج و نیم تا هفت بعد از ظهر از طریق زوم

Meeting ID: 703 202 1982   Passcode: kanoon

Farshid Moghimi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: مجمع عمومی میاندوره ای کانون = گزارش عملکرد شش ماهه
Time: Dec 14, 2020 05:30 PM Eastern Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09

Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: kanoon
One tap mobile
+13017158592,,7032021982#,,,,,,0#,,963544# US (Washington D.C)
+13126266799,,7032021982#,,,,,,0#,,963544# US (Chicago)

Dial by your location
+1 301 715 8592 US (Washington D.C)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 346 248 7799 US (Houston)
Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: 963544
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/keHnVNi4PE