برنامه دوشنبه ۲ نوامبر دوهزار و بیست- فریده پور عبدالئه

موضوع: اعلامیه حقوق بشر چالشها و دست آوردها

سخنران: فریده پور عبدالئه

فریده پورعبدالله ، در تهران بدنیا امده و از دانشکده علوم دانشگاه تهران  مدرک کارشناسی گرفته است . پس از اتمام تحصیل،  دو سال در دبیرستان های تهران به تدریس اشتغال داشت و متاسفانه در حرکتی که به پاکسازی فرهنگی موسوم شد از ادامه تدریس محروم گردید . او از اوایل دهد هشتاد در امریکا زندگی میکند . در سال 2002 همراه با چند نفر دیگر جمعیت ایرانی حقوق بشر در شمال کالیفرنیا را با هدف اموزش ، گسترش و دفاع از حقوق بشر بوجود اوردند .  از کارهای این جمعیت . برگزاری برنامه تظاهراتی برای جلب افکار عمومی به نقض حقوق بشر د ر ایران ، نوشتن و جمع اوری امضابه سازمان های بین المللی  برای اظهار نگرانی و خواست ازادی زندایان سیاسی و غیره . برگزاری سخنرانی ، برگزاری یک  نمایشگاه نقاشی  از کارهای زندانیان در صد سال گذشته . و کنفرانس سه روزه  در جولای 2008 ، در باره حقوق بشر در ایران با شرکت بیش از 40 صاحبنظر نویسنده و کنشگر حقوق بشر ، با موضوعاتی از قبیل ، حقوق کارگران ،حقوق  زنان ،حقوق  اقلیت های قومی و حق تعین سرنوشت  ، کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 ،وضعیت  اقلیت های مذهبی،  یهودیان ، مسیحیان ، بهائیان  و خدا ناباوران در جمهوری اسلامی  ، حقوق دگر باشان ، ادبیات و حقوق بشر  در ایران . این جمعیت با سازمان ها و گروه های دیگر هم برنامه هائی برگزار کرده است از جمله چندین  گردهمائی  بزرگ   همراه با گروه های مترقی امریکائی بر علیه جنگ با ایران . و چندین گردهمائی در حمایت از جنبش سال 1388 ( جنبش سبز)  . اخرین برنامه گردهمائی اعتراضی برای کشتن نوید افکاری بوده است 

فریده پورعبدالله در حال حاضر برنامه گفتمان حقوق بشر را در رادیو پویا بعهده دارد