برنامه دوشنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ – مریم سطوت

موضوع : کتاب « مادی بیست» خاطراتی است از نحوه زندگی خانه های تیمی چریکهای فدایی خلق

سخنران: مریم سطوت نویسنده کتاب

مریم سطوت
مریم از بازماندگان چریک های فدایی خلق ایران قبل از انقلاب هستند. پس از انقلاب ایران در سال
هزار وسیصد وپنجاه وهفت در سازمان فدائیان خلق ایران وسپس “اکثریت” فعال بودند و در سال هزار و نهصد و نود و یک از این سازمان
کناره گیری کردند. در سال دوهزار و سه فعالانه درشکل گیری اتحاد جمهوری خواهان شرکت کردند و هم اکنون
عضو شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان هستند

در مورد کتاب مادی بیست نوشته مریم سطوت
این کتاب از روایت های زندگی فداییان خلق در دوران قبل از انقلاب تعریف می کند و برهه زمانی –
اردیبهشت هزار وسیصد وپنجاه وپنج تا پاییز هزار و سیصد و پنجاه و شش را در برمیگیرد.. مریم در سنین جوانی به این سازمان سمپاتی پیدا
می کند و بعد از ضربه سراسری به آن در بهار سال هزار وسیصد وپنجاه و پنج مجبور به پیوستن به خانه های مخفی آن
می شود. سازمان مورد پیگرد ساواک قرار می گیرد و بسیاری کشته می شوند. شمار زیادی اعضا علنی
که تأمین کننده منابع مالی و امکانات هستند، دستگیر می شوند. ….رشد فکری نظری سازمان با مرگ
رهبرانآن تا حدی به خاموشی سپرده می شود. عمدتا در زندان هاست که تحول فکری ادامه پیدا می یابد
کتاب مادی نمره بیست خواننده را با زوایای گوناگون زندگی فداییان خلق در قبل از انقلاب آشنا –
میکند. در طول این روایت مریم رفقایش و خانواده اش رابه تصویر میکشد و و خیلی ازصحنه ها را باز
ساری کند . وقایع داستان کتاب به سادگی بیانگر تضادهای موجود بین احساسات عاطفی و زندگی خشن و
سخت چریکی است. گوشه هایی از بقیه ماجرا را ما در کتاب مادی نمره بیست از زبان نویسنده خواهیم
شنید
زیبایی کتاب در این نکته است که قضاوت نمی کند و درعین حال که نویسنده راه از قبل تعیین شده –
راپذیرفته است ، مبینیم که با آن مشکل داشته است …. نویسنده توانسته است با بیان ساده آن لحظات
واقعی زندگی را دوباره زنده کند و بازگشت به زندگی قبل از مخفی شدن، نیز بستر پیدایش بسیاری از
چالش های فکری نویسنده است که خواننده راپیگیر داستانش می کند.
نتیجه گیری
خواندن کتاب نه فقط برای کسانیکه با این دوران از فعالیت تفکر چپ آشنایی دارند
بلکه برای آن هایی که گذرا مروری تاریخی به آن دوران داشته اند، توصیه می شود
کتاب به نوعی ادای احترام و دینی است نسبت به شخصیت های داستان که اکنون
نیستند

Kanoon is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Kanoon- Maryam Setvat Speaker Zoom Meeting
Time: Sep 28, 2020 07:00 PM Eastern Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982

Meeting ID: 703 202 1982
One tap mobile
+13017158592,,7032021982# US (Germantown)
+13126266799,,7032021982# US (Chicago)

Dial by your location
+1 301 715 8592 US (Germantown)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 346 248 7799 US (Houston)
Meeting ID: 703 202 1982
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kbH76qrWBZ