برنامه ۲۹ جون دوهزار و بیست- ارس جیزان

موضوع: بی خانمانی درامریکا در دوران کوید ۱۹

سخنران: ارس جیزان

Summary of Aras’ lecture

A brief background of the causes of homelessness in America, the impacts of Covid-19 on this population, and how we can work to prevent harm and move to a world where everyone has a safe place to call home.

شرح مختصری ازعلل بی خانمانی در امریکا،  تاثیرات ویروس کرونا (کوید – ۱۹) بر روی جمعیت بی خانمان و چگونه ما می توانیم روی پیش‌‌گیری از آسیب به این جمعیت کار کرده و بسوی دنیایی حرکت کنیم که همه جای امنی بنام خانه داشته باشند.

Aras Jizan is a technologist and systems thinker committed to using empathic design, analytic rigor, and ambitious innovation to build a prosperous, equitable, and sustainable future. Aras currently serves as data lead for a non-profit called Community Solutions. In this role, he leads the development/continuous improvement of products and frameworks that empower communities at home and abroad to use data to end homelessness. Outside of his work at Community Solutions, Aras has held various Strategy, Operations, and Measurement roles on humanitarian-response projects focused on disaster-recovery, famine prevention, and refugee crises. Aras holds degrees in International Relations and Economics from the University of Toronto and Applied Statistics from UCLA, and serves as Board Chair of the Josh Anderson Foundation, a nonprofit organization working towards the day when no teenager turns to suicide as the answer.

 ارس جیزان یک تکنولوژیست و متفکر سیستمی است. او با کاربرد طراحی همدلانه، دقت تحلیلی، و نوآوری بلند پروازانه برای بنای آینده ای متعادل و  پایدار در جهت از بین بردن بی خانمانی کار و فعالیت می کند

در حال حاضر، ارس با سمت  رهبری داده ها در یک شرکت غیر انتفاعی بنام کامیونیتی سولوشن مشغول به کار است. در این سمت ارس درحال مدیریت تیمی است که هدفش توسعه و بهبود دایمی محصولات و چارچوب های کاری است که در جهت رشد و پیشرفت این گونه جوامع در داخل و خارج امریکا برای پایان دادن به بی خانمانی است

خارج ار محیط کار، ارس با پروژه های متعدد بشردوستانه، با تمرکز در پاسخگویی استراتژیک به بازیابی از فاجعه‌ها، پیشگیری از قحطی، و بحران‌های پناهندگی است.
ارس دارای مدرک لیسانس روابط بین الملل و اقتصاد از دانشگاه تورنتو درکانادا و مدرک آمار کاربردی از دانشگاه یوسی‌ال می باشد. او همچنین نقش رئیس هیئت مدیره در سازمان غیرانتفاعی جاشوا اندرسون فاندیشن را برعهده دارد که هدفش رسیدن به روزی است که هیچ نوجوانی خودکشی را به عنوان پاسخ برای مشکلاتش انتخاب نکند

Website: http://kanooneiranian.org

Facebook: www.facebook.com/kanooneiranian

Email: kanoon.iranian@gmail.com