برنامه دوشنبه ۲۵ می دو هزار و بیست از طریق زووم – دکتر بهروز بیات

موضوع: سرنوشت برجام با توجه به تاثیر احتمالی کوید نوزده

سخنران: بهروز بیات

چکیدۀ صحبت ام برای 25 مه 2020

به نکات زیرین خواهم پرداخت:

 1. آغاز و انگیزۀ برنامۀ هسته ای ایران در دوران پهلوی
 2. ادامۀ برنامه یا آغار فاز نوین برنامۀ هسته ای در جمهوری اسلامی. هدف راهبردی از آغاز مجدد برنامۀ هسته ای چه میتواند بوده باشد.
 3. آشکار شدن برنامۀ هسته ای و تصادم با غرب.
 4. موارد مورد اختلاف با غرب در برنامۀ هسته ای ایران
 5. کشیدن پروندۀ ایران به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
 6. فرستادن پروندۀ هسته ای به شورای امنیت سازمان ملل و تصویب قطعنامه ها
 7. پیشبرد سریع برنامۀ هسته ای و گسترش تحریم ها
 8. انعقاد برجام
 9. خروج دولت ترامپ از برجام
 10. واکنش ج.ا. به آن. مراحل مختلف پاپس کشیدن ج.ا. از برجام
 11. سود وزیان برنامۀ هسته ای
 12. آیا برای مناقشۀ هسته ای به تنهائی راه حلی مفصور است؟
 13. ایندۀ این برنامه در روابط ایران وغرب و امکان متاثر شدنش از بحران کوید-19

زندگیبامۀ مختصر:

 • بهروز بیات
 • متولد نهاوند
 • تحصیلات ابتدائی در نهاوند
 • تحصیلات متوسطه: در نهاوند و تهران فارق التحصیل رشتۀ ریاضی از دبیرستان البرز

تحصیلات دانشگاهی:

 • رشته فیزیک عمومی دانشگاه تهران تامقطع لیسانس
 • کارشناسی ارشد در فیزیک هسته ای از دانشگاه فرانکفورت، آلمان
 • دکترا در فیزیک کریستال ها از دانشگاه ماربورگ، آلمان
 • تحقیق و تدریس در دانشگاه های ماربورگ و دانشگاه صنعتی برلن ، آلمان
 • اقامت تحقیقاتی کوتاه مدت در دانشگاه ایالتی کنتیکات، ایالات متحدۀ امریکا
 • اشتغال در گستره پژوهش و تکامل R&D در بخشهای فوتو ولتائیک (photovoltaic)، مایکروالکترونیکس (micro-electronics)، مایکروماشینینگ(micro-machining) و شبکه های هوشمند intelligent networks) ( درتله کامیونیکیشن(telecommunication) شرکت زیمنس در آلمان در پایان به عنوان مسئول کیفیت پردازی تام total quality manager
 • کارشناس آزاد به عنوان مشاور از جمله همکاری موردی به مثابه کارشناس با آژانس بین المللی انرژی اتمی
 • انتشار مقالات علمی و سیاسی پر شمار به ویژه معطوف به سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران به زبان های فارسی ، انگلیسی و آلمانی
 • حدود از 1500 گفتگوی رادیویی، تلویزیونی، مطبوعاتی، سخنرانی، شرکت در میزگردها به دعوت رسانه ها و سازمان های متنوع به زبان های فارسی، انگلیسی و آلمانی.

فعالیت های مدنی و سیاسی:

 • عضو انجمن فیزیک آلمان
 • عضو انجمن مهندسین و متخصصین ایرانی در آلمان
 • عضو سندیکای فلزکاران آلمان
 • عضو و سخنگوی انجمن مدافعین حقوق بشر در وین، اتریش
 • عضو پیشین کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی در خارج
 • عضو پیشین  هیات اجرائیه اتحاد جمهوریخواهان ایران