برنامه دوشنبه ۱۸ می دو هزار و بیست از طریق زووم – دکتر فرشید مقیمی

موضوع: ویروس کرونا جهان را چگونه بطور دائمی تغییر خواهد داد؟

سخنران: فرشید مقیمی

بحران ویروس کرونا در این مقیاس جهانی میتواند جامعه را به طرز چشمگیری، بسمت تکامل و یا بازگشت به گذشته تغییر دهد، در این نشست به بررسی پیش بینی های بیش از سی متفکر بزرگ میپردازیم

فرشید مقیمی  دارای مدارک لیسانس فیزیک از دانشگاه تبریز، فوق لیسانس مهندسی ارتباطات از دانشگاه جرج واشنگتن و دکترای رهبری  سازمان ها از دانشگاه نوا سات ایسترن فلوریدا میباشد

فرشید از سال ۱۹۷۷ تا سال ۱۹۹۹ در رشته مهندسی ارتباطات ماهواره ای درآمریکا و  حدود سه سال از این دوران را در ایران مشغول به کار بوده است. از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۲ استاد تمام وقت دانشگاه استریر و استاد نیمه وقت دانشگاههای دیگر در منطقه واشنگتن بوده است. از سال ۲۰۱۳  به عنوان استاد نیمه وقت در منطقه واشنگتن بوده و از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ استاد تمام وقت در دانشگاههای دولتی ویتنام بوده است فرشیداز سال  ۱۹۸۶عضو کانون دوستداران فرهنگ ایران و هشت دوره در هیات مدیره کانون انجام وظیفه نموده است