برنامه دوشنبه ۴ می دوهزار و بیست به صورت مجازی با استفاده از زوم

موضوع: نگرش علمی و سیر تکامل آن
سخنران: جمشید جمشیدی
معرفی نامه سخنران: متولدجنوب شرقی تهران در ۱۳۲۳ فارع التحصیل اخرین دوره شش ساله هنرستان تهران رشته فلزکاری در سال ۱۳۴۲. فارغ التحسیل رشته مکانیک از علم وصنعت ایران۱۳۵۳. فعالیت سیاسی اجتماعی عمدتا در بخش کارگری. در سال ۲۰۰۰ در دانشگاه مریلند به عنوان تکنسین مهندسی استخدام شدم . دوسالی است که بازنشسته هستم و به پژوهش در مورد مسایل ایران به خصوص در مورد مسایل کارگری پرداخته ام
برگزاری برنامه از طریق نرم افزار زووم
ساعت شروع: ۷ بعداز ظهر
شروع برنامه: ۷:۳۰ بعدازظهر
لینک و کد زووم برای لیست اعضاء فرستاده شد