برنامه دوشنبه ۱۱ ماه نوامبر ۲۰۱۹

لطفآ توجه کنید
اعلام تغییر برنامه
برنامه سخنرانی آقای ایرج مصداقی تغییر کرد، برنامه زیر بجای آن برگزار خواهد شد

فیلم مستند سازنمایش فیلم حرفه مستندساز که توسط ۷ مستندساز زن با نامهای زیر تهیه شده است
شیرین برق نورد، فیروزه خسروانی، فرحناز شریفی، مینا کشاورز، سپیده ابطحی، سحر سلحشور و ناهید رضایی
معرفی فیلم: خانم جمیله ندائی