برنامه ۲۷ اکتبر ۲۰۱۹ – قدردانی از دکتر اقتداری

مراسم بزرگداشت و تقدیر از خدمات ارزنده دکتر اقتداری