برنامه دوشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۹

موضوع: میراث ماندگار شاپور بختیار
سخنران: ابراهیم بی پروا

تحصیلات دبستان و دبیرستان را در شهر زادگاه خود ( شهسوار/تنکابن) و تهران انجام دادم و لیسانس علوم سیاسی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دریافت کردم. یک سال پیش از انقلاب برای ادامه تحصیلات به امریکا امدم و دیگر هرگز به ایران برنگشتم( اجازه برگشت ندارم). فوق لیسانس علوم سیاسی و دکترای جامعه شناسی از دانشگاه امریکن دریافت کردم.
در وزارت اموزش و پرورش شهر دی سی بعنوان مدیر پروژه کار کردم، در دانشگاهها و کالجها در ایالات ماساچوست، نیویورک و مریلند تدریس کردم. مقالاتی تحقیقی
در جورنالهای انگلیسی و فارسی نوشتم، نقد بر کتابها نوشتم و پی پر در کنفرانسها ارایه دادم.
بخشی دیگر از کار حرفه ای ام در ارتباط با رسانه است که برای ایندگان، اتحاد، کیهان لندن، ایران تایمز، ایران اکسپرس، تهران پست، پر، … نوشته ام و ۲۰ سال است که در صدای امریکا کار میکنم.
اما در رابطه با  زنده یاد دکتر بختیار باید بگویم که اشنایی من با افکار اقای بختیار به پیش از انقلاب بر میگردد. از نخستین حامیان دکتر بختیار بودم و پس از خروج او از ابران دو مقاله در حمایت از ایشان نوشتم. پس از  تشکیل نهضت ملی مقاومت ملی برهبری بختیار من به اتفاق یازده تن دیگر شعبه نهضت را در واشنگتن بزرگ بنیاد گذاشتم. در بهمن سال جاری بمناسبت چهلمین سالگرد تشکیل و سقوط دولت ۳۷ روزه دکتر بختیار مجموعه مقالتی تحت عنوان « میراث ماندگار شاپور بختیار» منتشر کردم.