برنامه دوشنبه ۱۲ آگوست ۲۰۱۹

موضوع: نگاهی دیگر به واقعه ۲۸ مرداد
سخنران: علی سجادی

علی سجادی از سال 1979 در منطقه واشنگتن زندگی و کار می کند. سابقه فعالیتهای مطبوعاتی او، علاوه بر همکاری در انتشار هفته نامه ایرانشهر 1979 – 1983، ماهنامۀ پر از 1986 تا 2002، و فصلنامۀ چنته از 1994 تا 2001، نخستین مجلۀ خبری دو زبانه آنلاین با عنوان Pardaily.com از 1996 تا 2002 و انتشار مقالاتی در نشریات علم و جامعه، ایران شناسی، ایرانیان واشنگتن، در این منطقه و برخی از نشریات فارسی زبان در دیگر مناطق ایالات متحده بوده است.

از وی تا کنون کتابهای

– اوراق کبود (2016)

– غروب صادق (2017)

– آتش سوزی سینما رکس (2018)

– کیفر شادمانه، مجموعه طنزهای اجتماعی (2019)

منتشر شده

.و هم اکنون کتاب: «قصۀ پر غصۀ نفت» را در دست انتشار دارد.

.شصت و پنجمین سالگرد سقوط دولت دکتر مصدق

دربارۀ چگونگی سقوط دولت مصدق در این سالها  بدون هیچ اغراقی صدها کتاب و مقاله به زبانهای مختلف نوشته شده، ولی با استثنائاتی – مثل خواب آشفته نفت دکتر موحد، و یا چند فصل از کتاب «حزب توده از درون» بابک امیر خسروی – همۀ آنها یک روایت مشترک دارند و گویی منبع وحی آنها یکی بوده است و این روایت منحصر به فرد این است که روزی روزگاری بعد از تشکیل جبهه  ملی به پیشوایی دکتر مصدق در سال 1328 و به دست گرفتن قدرت بعد از چند ماه مبارزه پارلمانی، نفت ملی شد و بعد دشمنان ملت ایران، و به ویژه انگلیس و امریکا، که چشم نداشتند پیروزی ملت ایران را ببینند توطئه کردند و با پرداخت پول و کودتایی به رهبری تعدادی فاحشه و لات حکومت ملی را سرنگون کردند…. و طبیعتاً چون این روایت مسئولیت مردم ایران و ایرانیان را در این واقعه از دوش آنها بر می دارد، به مذاق بسیاری از ایرانیان خوش آمده و مکررا آن را تکرار کرده و می کنند. اما واقعیت آنچه روی داده با این ادعاها از زمین تا آسمان متفاوت است. بنده در گزارش خود به مسائل درونی نهضت می پردازم که به شکست آن انجامید، و نشان خواهم داد که چرا روابط غیر دموکراتیک میان رهبران ملی، انحراف از اهداف اعلام شده جبهه ملی، انحراف از هدف «استیفای حقوق ملت از نفت»، و نیز حرکت دولت ملی به سوی استبداد و مبارزه طلبی خارجی، عوامل اصلی سقوط بود.