برنامه دوشنبه ۲۲ جولای دوهزار و نوزده

موضوع: میکروبیم چیست و نقش آن در سلامتی

سخنران: دکتر فریده صادقی

دکتر فریده صادقی فارغ التحصیل دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در سال ۱۹۷۶ و دارای بورد تخصصی بیماریهای قلب و عروق از بیمارستان ملکه مادر سابق در سال ۱۹۸۱ میباشند و ایشان در سال ۱۶۸۶ با همسر و دو فرزند خردسال به امریکا مهاجرت کرده و پس از  گذراندن امتحان‌های لازمه و گذراندن دوره تخصصی داخلی در

Georgetown program at DC General Hospital

و گرفتن بورد تخصصی داخلی در کایزر پرماننته مشغول به کار شدند

بعد از ۲۰ سال کار که ده سال آخر هاسپیتالیست بودند در سال ۲۰۱۱ باز نشسته شدند

در دوران باز نشستگی مشغول تحقیق در

Functional and energy medicine, mind-body Connection

بوده و هنر بشکل های مختلف قسمت عمده ای از زندگی اوست.  در حال حاضر صحبتهای ماهانه در پارس پلیس و کتابخانه محلی برای رواج و حفظ سلامت دارند