برنامه دوشنبه ۱۵ جولای دوهزار و نوزده

موضوع: توضیح در استیصال اقتصادی ایران

سخنران: دکتر حمید زنگنه

حمید زنگنه، استاد اقتصاد بین الملل، کلان، و بانکداری در آمریکا و نگارنده کتابهای «سرمایه‌داری مدرن و ایدئولوژی اسلامی» (به‌همراه سیروس بینا) و «اسلام، ایران و ثبات جهانی» است.  او در چهار دهه گذشته مولف دهها مقاله و رساله در مجلات تخصصی و عمومی بفارسی و انگلیسی بوده است. او همچنین سالها بعنوان مسئول مرکز تحقیق و تحلیل ایران (سیرا) خدمت کرده است.  بعلاوه، او همیشه در دسترس رسانه های داخل و خارج از ایران بوده و نظریات خود را در موارد اقتصاد سیاسی ایران ارائه نموده است