برنامه دوشنبه ۱۰ جون دوهزار و نوزده

موضوع: شریعت گریزی مولانا از دیدگاه اگزیستانسیالیسم

سخنران : ناصر سعادت لاجوردی

فارغ التحصیل دارالفنون و دانشجوی اعزامی ( بورسیه ) به فرنگ ومهندس شیمی کشاورزی ودکتر در علوم ( فیریک وشیمی خاک ) وفوق دکترا دراکولوژی ( محیط زیست) از دانشگاه ایالتی کانزاس – استاد تمام وقت دانشگاه تهران – مدیر گروه آگرونومی – عضوشورایعالی دانشگاه وشورای ارتقاء دانشگاه و وزارت علوم ، عضو شورای عالی  برنامه ریزی وزارت کشاورزی – ومرکز مطالعات محیط زیست ومرکز مطالعات کویری – مشاور موسسه استاندارد ( برای مواد غذایی) – برنده جایزه بهترین تحقیق

نویسنده بیش از یکصد مقاله به زبان های فارسی – فرانسه – انگلیسی

مولف هشت کتاب درسی- یک کتاب شعر – یک کتاب فلسفه ( همبستگی فلسفه ، محیط زیست وعشق ) ویک کتاب داستانهای کوتاه به زبان انگلیسی

پژوهنده ( پژوهشگر) در دانشگاه های لندن ، بیرمنگام و پن ( دانشگاه پنسیلوانیا) ، به فلسفه وبه ساحت سلوک وعرفان روی آوردن ، پس از بازنشستگی از دانشگاه پنسیلوانیا وآموختن زبان ایتالیایی برای دیدن افق های جدید زیباشناسی