برنامه دوشنبه ۲۷ می دوهزار و نوزده – بحث آزاد

بحث آزاد

سیل در ایران ، دلایل آن و وظایف ما

به علت تعطیل مدرسه در رستوران آمفورا برگذار میشود

گردهمائی ساعت ۷ بعد از ظهر

شروع برنامه ساعت هفت و نیم بعد از ظهر

Amphora Restaurant

Address: 377 Maple Ave W, Vienna, VA 22180

Phone: 703-938-7877