برنامه دوشنبه ۱۸ مارس دوهزار و نوزده

موضوع: حافظه ما چگونه کار میکند

سخنران : اشکبوس طالبی

سخنی کوتاه در مورد اشکبوس طالبی
من در ۱۹ سالگی به دانشسرای تربیت معلم عشایری شیراز رفتم و پس از یکسال  آموزش فشرده، شدم معلم و رفتم به ایل . پنج تا شش
پایه را درس می دادم و با چادری سفید همراه ایل کوچ می کردم از آنها می آموختم و به بچه هایشان درس می دادم هفت  سال در ایلات قشقایی زندگی کردم و درس دادم و در همین مدت هم به طور متفرقه و پیش خود درس خواندم و هر سال یک کلاس را به شکل متفرقه خواندم و امتحان دادم تا اینکه در سال ۱۳۵۰ دیپلم گرفتم و همان سال از طریق کنکور سراسری در دانشگاه اصفهان در رشته روان شناسی و تعلیم و تربیت پذیرفته شدم . ضمن تحصیل ، معلم تمام وقت هم بودم در اصفهان در سال ۱۳۵۴ در فعالیت های دانشجویی دستگیر شدم و نه ماهی در زندان بودم . پس از آن به شیراز برگشتم و شدم دبیر دبیرستان تیز هوشان شبانه روزی عشایر. در همین حال هم در برنامه فوق لیسانس روان شناسی در دانشگاه پهلوی قبول شدم و در رشته روان شناسی و مشاوره روانی فوق لیسانس گرفتم و بلافاصله در دانشسرای تربیت معلم و دانشگاه شروع به تدریس کردم . پس ازانقلاب جز اولین دبیران اخراجی بودم و سپس در فیروز آباد دستگیرم کردند و چند ماهی هم در زندان بودم ولی به حکم حاکم شرع به آذربایجان تبعید شدم
پس از باز گشایی دانشگاه ها، دردانشگاه تبریز به عنوان عضو هیات علمی بصورت قرار دادی استخدام شدم. چهار سال در دانشگاه
تبریز روان شناسی درس دادم و بعد به مهاجرت یا تبعید خود خواسته، تن دادم وبا خانواده به آمریکا مهاجرت کردم
حدود ۲۸ سال است که در مریلند ساکن شده ام . در اینجا خودم و همسرم دوباره به دانشکاه رفتیم ودر رشته آموزش و پرورش
کودکان اسنثنایی و کودکان نابهنجار، یک فوق لیسانس دیگر گرفتیم وهر دو بلا فاصله در یک مرکز آموزشی ودرمانی کودکان
ناسازگارشروع به کار کردیم. پس از گذراندن امتحان بورد ، هر دو در در آموزش و پرورش ایالتی مریلند استخدام شدیم و به
تدریس وارایه خدمات آموزشی تشخیصی و رفتاری مشغول شدیم . پس از بازنشستگی شش هفت سال است که در بخش روان شناسی
دانشکده بالتیمورکانتی به تدریس روان شناسی و تحقیق مشغولم . در زمینه های روان شناسی کودک رشد زبا ن و شخصیت کودک
روان شناسی شکنجه افسردگی خشونت و پر خاشگری و روان شناسی سایکوپات ها و دیکتاتور ها ، کار های کوچکی کرده ام
که در مجلات و روزنامه ها چاپ شده اندو یکی از کتاب هایم در مورد پرخاشگری و خشونت در ایران زیر چاپ است