برنامه دوشنبه ۱۸ فوریه دو هزارونوزده

 

بحث آزاد
موضوع: شرایط اقتصادی و سیاسی ایالات متحده امریکا

محل برنامه: بدلیل تعطیلات مدارس کانتی، این برنامه دررستوران آمبروشیا برگزار میگردد