بدلیل برف و یخبندان، برنامه امشب ۱۴ ژانویه تعطیل اعلام میشود

لطفآ توجه نمائید
بدلیل برف و یخبندان، برنامه امشب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۹ کانون تعطیل اعلام میشود