برنامه دوشنبه ۳ دسامبر ۲۰۱۸

موضوع : صنعت نفت ایران ـ گذر از تنگناها
سخنران: حسین ابن یوسف

  حسین ابن یوسف
کارشناس بین المللی نفت و گاز با بیش از  ۴۴ سال سابقه ممتد در نفت و گاز
تحصیلات
-کارشناسی در رشته ی مهندسی نفت از دانشگاه ایالتی لوئیزیانا (LSU)
-کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی نفت و تخصص در بازیافت مجدد مخازن نفتی از
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (USC)
مشاغل
چهارده سال با شرکت نفت آرکو (ARCO)
-دوسال با قسمت مهندسی بخشی بین المللی شرکت در لوس آنجلس
– چهار سال مسئول بخش مهندسی مخزن شرکت نفت لاوان در ایران (که آرکو
نمایندگی گروه سرمایه گذاران آمریکایی در شرکت را داشت)
– شش سال مسئول ارزیابی میدان های نفت و گاز در غرب آمریکا جهت خرید یا فروش
و آموزش مهندسان تازه استخدام شده
– دو سال ارزیابی پروژه های نفت و گاز و تحولات دنیای نفت و تنظیم برنامه های
راهبردی در گروه برنامه ریزی در بخش مدیریت شرکت
سی سال تحیلگر و مشاور امور نفت و گاز منطقه ی خاورمیانه، آسیای میانه، قفقاز و شمال آفریقا