برنامه دوشنبه ۱۹ ماه نوامبر ۲۰۱۸

موضوع: تضادهای احمد کسروی مورخ برجسته با ملایان، گردن ستبران و مفسدین اجتماع
سخنران: دکتر فرشید مقیمی

فرشید دارای مدارک لیسانس فیزیک ازدانشگاه تبریز، فوق لیسانس مهندسی ارتباطات از دانشگاه جرج واشنگتن و دکترای رهبری سازمانها از دانشگاه نوا سات ایسترن فلو ریدا میباشد
فرشید از سال ۱۹۷۷ تا سال ۱۹۹۹ بمدت بیست و دو سال در رشته مهندسی ارتباطات ماهوارهای در امریکا و حدود سه سال از این دوران را در ایران مشغول به کار بوده است
از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۲ استاد تمام وقت دانشگاه استریر واستاد نیمه وقت دانشگاه های دیگر در منطقه واشنگتن بوده است، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ استاد نیمه وقت در منطقه واشنگتن بوده
فرشید از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ استاد تمام وقت در دانشگاه علوم اجتماعی و انسانی شهر هو شی مین و دانشگاه ان زنگ در حوالی مکونگ دلتا در جنوب ویتنام بوده. در این سالها موفق به دیدار کشورهای متعددی در ان منطقه از جمله لائوس ، کامبوج ، تایلند، مالزی، اندونزی، سنگاپور ،‌ژاپن و کره جنوبی گردیده است
فرشید از سال ۱۹۸۶ عضو کانون بوده وهفت دوره در هیئت مدیره انجام وظیفه نموده است و اکنون نیز یکی از پنج عضو هیئت مدیره کانون میباشد
این سخنرانی نتیجه مطالعه برخی از آثار احمد کسروی میباشد که از نظر تاریخی و شباهتها با ایران کنونی حائز اهمیت میباشد