اطلاعیه لغوجشن مهرگان ۱۳۹۷

لطفآ توجه کنید
جشن مهرگان کانون لغو اعلام میشود

بدینوسیله باطلاع شما میرسانیم بدلیل همزمان بودن با بسیاری رویداد و جشن های دیگر در منطقه و بمنظور پشتیبانی و هماهنگی با آن برنامه ها، جشن مهرگان کانون دوستداران فرهنگ ایران که قرار بود در تاریخ ۲۰ ماه اکتبر برگزار شود را لغو اعلام میکنیم. باسپاس، هیئت مدیره کانون