برنامه دوشنبه ۶ ماه آگوست ۲۰۱۸

موضوع: نقش آپوزیسیون ایران برای گذار از جمهوری اسلامی
سخنران: دکتر حسن ماسالی

ماسالیحسن ماسالی در تاریخ بیستم بهمن ۱۳۱۴ برابر با  نهم فوریه ۱۹۳۶ در ماسال( شهرستان تالش، در گیلان) متولد شده است

درسال ۱۳۲۹پس از بقدرت رسیدن  مصدق به مسائل سیاسی علاقمند شد و بطرفداری از جنبش ملی شدن صنعت نفت و حکومت دکتر محمد مصدق در تظاهرات و فعایتهای سیاسی شرکت میکرد ، اما عضو هیچیک از تشکل های سیاسی آن دوران نبودند

حسن ماسالی در سال ۱۹۵۸ میلادی ،برای ادامه تحصیل به آلمان سفر کرد و در شکل گیری  و سازماندهی جنبش دانشجویان ایران در خارج از کشور( فدراسیون محصلین و دانشجویان ایران در آلمان فدرال و برلین غربی و همچنین  کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی)  شرکت جست . ابتدا بعنوان دبیر فدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در آلمان غربی ،و سپس پنج بار به عنوان دبیر کنفد راسیون محصلین و دانشجویان ایرانی( دبیر مالی ، تشکیلات ، و امور بین المللی ) ، انتخاب شد.

در سال ۱۹۶۰ در تاسیس سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا نقش فعالی ایفا کرد و تا سال ۱۹۷۰ در کادر رهبری این تشکیلات قرار داشت

در سال ۱۹۷۰ باتفاق عده ای  از یاران خود ، جبهه ملی ایران در خاورمیانه را بوجود آورد. و همزمان ” گروه اتحاد کمونیستی ” را تشکیل دادند،  که این تشکیلات بعداً بنام سازمان ” وحدت کمونیستی ایران ” به فعالیت های خود ادامه داد

ادامه معرفی نامه آقای دکتر ماسالی