برنامه دوشنبه ۳۰ ماه جولای ۲۰۱۸

موضوع: چرا جهانیان از طب سنتی ایران استقبال کرده اند؟
سخنران: دکتر حسین صبا

حسین صبا دارای گواهی معتبرطبیعت درمانی سنتی از آمریکا میباشند. ایشان مربی طب طبیعی جسم و روان میباشند و در این راه به ترویج سلامت جسم و روان به  مردم کمک میکنند. زیرا ایشان معتقد هستند سلامت جسم و روان جدا از هم نیستند. برای اینکار، ایشان از قوانین و روش های طبیعی استفاده کرده و روش طبیعی و سالم زندگی کردن را آموزش میدهند.  ایشان کار خود را از ۴۰ سالا پیش در ایران و به روش ابن سینا ، پدر طب سنتی شروع کردند. سپس به فنلاند رفتند که کشوری ست پیشگام در طب طبیعی و آب درمانی. . ایشان مدت ۵ سال در دانشگاه هلسینکی تحصیل کرده و موفق به دریافت گواهی نامه های تحصیلی بسیاری در بخش های متفاوت طبیعت درمانی گردیدند. سپس به آمریکا آمده و پس از تحصیل در رشته طبیعت درمانی، موفق به دریافت گواهی نامه طبیعت درمانی معتیر از مقامات طبیعت درمانی آمریکا نایل آمدند