پیام تسلیت بمناسبت درگذشت مهندس عباس امیرانتظام

با تأسف و دریغ بسیار از خبر درگذشت آقای مهندس عباس امیرانتظام مطلع شدیم. از دست دادن مهندس عباس امیرانتظام، اسطوره پایداری، آزادی خواهی و میهن دوستی، پوینده دیرپای راه مصدق بزرگ و عضو هیأت رهبری جبهه ملی ایران را به هموطنان، دوستان و خانواده آن زنده یاد تسلیت عرض می نمائیم