برنامه دوشنبه ۱۶ جولای ۲۰۱۸

موضوع: جر و بحث یا شخصیت ناآرام
سخنران: فریفته امام قریشی

خانم امام قریشی راهنما و مشاور روانی در بخش های متفاوت برای کمک به بیماران روانی میباشد. تجربیات ایشان برای کمک و مشاوره با بیماران روانی متفاوتی میباشد که چند نمونه آنرا در زیر مشاهده میکنید
مشاوره با بیمارانی که مشکل عصبانیت دارند
 کمک به کشمکش و مشکلات افرادی که فردی بیمار در خانواده دارند
مشکلات والدین ، طلاق، زندگی زناشوئی و روابط خانوادگی
خشونت های خانوادگی و غیره

Experience
Anger Managment & Life Coach, Relief Counseling, July 2013 – Present (11months)Reston, VA 20191Coaching diverse clients to adjust and cope better with new situation and transition such as; Critical illness in family, Divorce, Grief, Parenting, Marriage and Relationship. Using Cognitive Behavior Therapy, Stress Management Strategies and Psychoanalysis strategies