برنامه دوشنبه ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸

موضوع: هریک مریمیم و یک عیسی داریم: 
سیری در فیه مافیه مولانا
سخنران: فاطمه کشاورز

این برنامه در سالن بزرگ بنام Warhawk برگزار
 خواهد شد. لطفا از در ورودی ۹ و ۱۱ وارد دبیرستان شوید.


فاطمه کشاورز (متولد ۱۹۵۲ میلادی، ۱۳۳۱ خورشیدی) پژوهشگر، نویسنده و شاعر ایرانی و رئیس و مدیر مؤسسه مطالعات ایرانی روشن وابسته به دفتر مطالعات ایرانشناسی دانشگاه مریلند است. وی قبلاً استاد زبان فارسی و ادبیات تطبیقی در دانشگاه واشینگتن در سن‌لوئیس بود

زندگی و تحصیلات کشاورز
در سال ۱۳۳۱ در شیراز بدنیا آمد و مدرک کارشناسی در زبان و ادبیات فارسی را سال ۱۳۵۴ (۱۹۷۶) از دانشگاه شیراز و کارشناسی ارشد ۱۳۵۹(۱۹۸۱) و دکترا ۱۳۶۳(۱۹۸۵) در مطالعات خاور نزدیک را از دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی مدرسه مطالعات مشرق‌زمین و آفریقا، دانشگاه لندن اخذ نمود.
وی از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۲ در دانشگاه واشینگتن در سن‌لوئیس مشغول آموختن و تحقیق بود و در سال ۲۰۱۲ کرسی استادی زبان و ادبیات آسیا و خاور نزدیک آن دانشگاه را عهده دار شد. برنامه رادیویی کشاورز در سال ۲۰۰۸ موفق به دریافت جایزه پیبادی گردید. او از سال ۲۰۱۲ بعد از ریاست احمد کریمی حکاک، ریاست مرکز مطالعات فارسی روشن وابسته به دانشگاه مریلند را بعهده دارد
تألیف و ترجمه
کشاورز مقالات و کتب متعددی در ارتباط با فرهنگ و ادب فارسی بخصوص در زمینه اشعار و عقاید مولوی و سعدی و نیز مقالاتی در ارتباط با موضوع اجتماعی و امور زنان نوشته است. در میان کارهای او، ترجمه و نیز سرودن اشعار بزبان فارسی و انگلیسی دیده می شود. وی در کتاب «یاسمین و ستاره‌ها» از کتاب لولیتاخوانی در تهران نوشته آذر نفیسی انتقاد نموده است