کانون دوستداران فرهنگ ایران تقدیم میکند

جشن تیرگان
تاریخ: ۱۴ ماه جولای ۲۰۱۸
زمان: ۸ الی ۱۲ نیمه شب
محل: کلونیز
7681 Provincial Dr
McLean, Virginia, 22102
شماره تماس 
571-329-2836
پذیرائی با غذای سرد، نوشابه، میوه، چای، قهوه، شیرینی و تنقلات
قیمت بلیط: ۲۵ دلار