برنامه دوشنبه ۱۴ ماه می ۲۰۱۸

موضوع: خیزش دیماه و وضعیت طبقه کارگر و وظایف پیش روی
سخنران: محمدرضا شالگونی
محمدرضا شالگونی تحلیل‌گر و فعال سیاسی چپ
این برنامه بوسیله اسکایپ برگزار خواهد شد