برنامه دوشنبه ۱۲ ماه مارس ۲۰۱۸

موضوع: نمایش فیلم “رقصیدن برای تغییر” با حضور شهرزاد ارشدی، کارگردان
کارگردان: شهرزاد ارشدی
این برنامه در سالن بزرگ (وارهاگ) برگزار خواهد شد. لطفا از در ورودی ۹ و ۱۲ وارد مدرسه شوید

 شهرزاد ارشدی کارگردان، مستندساز، عکاس و مدیر گالری ضد است. او از کوشندگان سیاسی/ اجتماعی ساکن مونتریال است. شهرزاد از اعضای نهاد ائتلاف علیه فقر است. او همچنین از کوشندگان حقوق زنان است. آخرین کار هنری او فیلم مستند “رقصیدن برای تغییر” است که برنده جایزه شده است. نمایش این فیلم با حضور کارگردان خواهد بود.

ایشان بعنوان زن برگزیده کانادا در سال ۲۰۱۷ انتخاب شدند