پیام تسلیت برای از دست دادن یک دوست عزیز کانون

  در کمال تأسف و شوکی بزرگ با خبر شدیم که دوست عزیز و یار دیرینه کانون، آقای رضا ذاتی همین دیشب در یک تصادف مرگبار رانندگی در اتوبان کانتی مونتگمری ایالت مریلند، جان خود را از دست داد. خبر از دست دادن این دوست عزیز چنان سنگین و جانسوز است که دشوار به باور می نشیند. اندوه ما از این واقعه دردناک قابل وصف نیست
این مصیبت وارده را به فامیل، دوستان و آشنایان این دوست عزیز که ناگهان از میان ما رفت، از صمیم قلب تسلیت گفته و برایشان صبر و شکیبائی آرزو میکنیم