برنامه دوشنبه ۱۲ ماه فوریه ۲۰۱۸

موضوع: چه میتوان کرد؟ بعنوان جامعه ایرانی ساکن آمریکا پس از حوادث اخیر
سخنران:‌ مهندس علی اکبر موسوی خوئینی

علی اکبر موسوی (خوئینی) مشاور ارشد در دانشگاه جورج میسون، نماینده مردم تهران در مجلس ششم و دبیر کل پیشین سازمان دانش آموختگان ایران اسلام(ادوار تحکیم وحدت) است. وی مدرس، مهندی و کاندیدای دکترای مدیریت فناوری ارتباطات و اطلاعات است که اخیرا تز خود را در محل دانشگاه ویرجینیا تک بعنوان دانشگاه پارتنر دانشکده تلکام فرانسه با موفقیت دفاع نموده است. او در حال حاضر به عنوان مشاور ارشد در دانشگاه جورج میسون مشغول کار بر روی موضوع تکنولوژی برای صلح وحل منازغه می باشد. وی در سالیان گذشته نیز در دانشگاههای اتنفورد، مریلند، ویرجینیاتک و دانشکده تلکام فرانسه فعالیت پژوهشی و آموزشی داشته و در حوزه آزادی اینترنت و رفع تحریم های نرم افزار و سخت افزار برای ایران، سودان و کوبا فعال بوده است. در ایران نیز از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ به عنوان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و نیز در حوزه تخصصی به عنوان نایب رئیس کمیته مخابرات در زمینه تصویب قوانین گسترش شبکه اینترنت، تلفن همراه و مقابله با پارازیت و در زمینه حقوق بشری به عنوان هماهنگ کننده بازدید نمایندگان از بازداشتگاهها و زندان ها در آزادی و پیگیری مشکلات زندانیان عقیدتی و سیاسی و بسته شدن تعدادی از بازداشتگاههای مخفی و غیرقانونی به همراه تصویب قانون حقوق شهروندی در مجلس فعالیت نمود. پس از اتمام مجلس نیز در تجمع دفاع از حقوق زندانیان(۲۰۰۴) بازداشت موقت شد و در تجمع دفاع از برابری حقوق زنان و مردان در سال ۲۰۰۵ بیش از ۴ ماه بازداشت و پس از آن در ۲۰۰۸ بمدت ۶ ماه ممنوع الخروج گردید. موسوی از سال ۲۰۰۹ به عنوان دانشجو همراه همسر و دو فرزند خود در ایالت مریلند آمریکا زندگی میکند