لطفا توجه کنید

عضو عزیز و مشترک گرامی،
 
با درود، مطلع شدیم مدارس کانتی فیرفکس بخاطر یخبندان امروز تعطیل
میباشد. لذا برنامه امروز دوشنبه ۸ ماه ٰژانویه که مجمع عمومی میاندوره ای
اعلام شده بود به آینده موکول خواهد شد. تاریخ دقیق آنرا متعاقبا به اطلاع
شما میرسانیم. 
 
کانون امروز ۸ ماه ژانویه ۲۰۱۸ تعطیل است.