برنامه دوشنبه ۱۱ ماه دسامبر ۲۰۱۷

موضوع: شاعران و بحران مخاطب در شعر معاصر
سخنران: سعید یوسف

سعيد يوسف: شاعر، منتقد ادبی، مترجم، روزنامه نگار

اهل خراسان (تربت حيدريه،1327). ليسانس ادبيات انگليسی از دانشگاه مشهد
فوق ليسانس ادبيات انگليسی و آلمانی از دانشگاه فرانکفورت. دکترای ادبيات تطبيقی از دانشگاه تورنتو

در حال حاضر مدرّس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه شیکاگو (از سال 2002). شروع به چاپ آثار از نيمه ی دهه ی 40 در ايران، همکاری با نشريات گوناگون. عضو کانون نويسندگان ايران و انجمن قلم کانادا. همچنين عضو “کانون نويسندگان ايران در تبعيد” و “انجمن قلم ايران در تبعيد”  و عضويت در هيئت دبيران اين دو نهاد در برخی از دوره ها. مؤسس و مدير کانون فرهنگی لاهوتی در آلمان در سالهای 80 و 90 میلادی و انتشار گاهنامۀ ويژۀ شعر
تا کنون ده کتاب شعر و چندین کتاب نقد و ترجمه از او چاپ شده است علاوه بر کتابهای آموزشی در حوزۀ دستور زبان فارسی