پیام تسلیت بمناسبت درگذشت طاهر احمدزاده

با کمال تأسف مطلع شدیم طاهر احمد زاده، از فرهیختگان نهضت ملی ایران
و از مبارزان ضد استعمارو ضد استبداد در سن ۹۶
سالگی در مشهد چشم از جهان فرو بست. او از فعالان
جنبش ملی شدن صنعت نفت بود و بعد از انقلاب در
دولت موقت، استاندار خراسان شد. درگذشت این مبارز
گرانقدر و چهره محبوب مردم را به خانواده محترم ایشان
و به تمام آزادیخواهان تسلیت می گوئیم